Yarışma ve oyun incelemeleri, hileleri üstüne tecrübeler başlık

Algoritma Nedir?

Bilgisayarda herhangi bir problemin çözümünde izlenecek yola genel olarak algoritma denir.
Algoritma bir problemin çözümündeki işlemlerin sıralandığı bir akış şeması olarak bilinir.
Algoritma oluşturma bir program yazmanın en önemli aşamasıdır. Algoritma oluşturulurken
Üretilen mantıksal akışlar,bir nevi programlama olarak bilinen ve bilgisayarın anlayabileceği
dilde kodlama sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Program yazmaya başlamadan önce algoritmanın çıkartılması program yazmında son derece kolaylık sağlar.

Akış şeması algoritmanın içerdiği işlemlere karşılık gelen geometrik şekiller ile ifade
edilmesidir. Akış şemaları programlama aşamasında programı kodlamak,açıklamak ve gözden
geçirmek yönünde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Yoruma kapatılmış.