Yarışma ve oyun incelemeleri, hileleri üstüne tecrübeler başlık

Bazı Bilgisayar Terimleri

Yazılım: genel olarak bir işin program kodları üretilerek yapıldığını belirtir.
Donanım dışında kalan ve programcının kodlama yaparak istenilen bir işi veya
görevi yerine getirmesi için oluşturduğu kodlar kümesidir.

Program: Sadece belirli bir iş için hazırlanmış yazılımlardır.

Donanım: Bilgisayarın elektronik ve mekanik parçalarından oluşan fiziksel bir bütündür.

Bellek: Program Kodlarının üzerlerinde saklandığı bir donanım birimidir. Disk,CD,Disket
gibi birimlerden oluşur.

Yoruma kapatılmış.