Yarışma ve oyun incelemeleri, hileleri üstüne tecrübeler başlık

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, eleştirel bakış açısına ve açık zihinlere sahip bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin bilginin temel alanlarında entelektüel ve bilimsel eğitimini sağlamaktır. Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir”; ilim ve sözünden yola çıkan fakültemiz, bu doğrultuda bilimi kendine rehber edinmiş, araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmeyi; kendi kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda öğrencilerine başarılı birer meslek sahibi olmaları için eğitimin yanında sosyal,kültürel ve sportif imkanları ile eğitim motivasyonunu artırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin analitik düşünce sistematiği içinde , çağdaş dünyayı algılayıp bunu yaşamında gösteren entelektüel ve pratik becerilere, kapsayıcı bir bilgi tabanına sahip olmaları, alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir

1992 yılında kurulan Fen Edebiyat Fakültesi 2007-2008 akademik yılı itibari ile 9 bölümden oluşmaktadır.Öğrenci kabulünde ÖSYM’ nin ÖSYS sınavı sonucunda belirlediği şartlar dışında herhangi bir ek şart aranmamaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm laboratuarları dışında öğrencilerimizin ders zamanları dışında da yararlanabildikleri internet bağlantılı bilgisayar laboratuarları mevcuttur.Ayrıca fakülte binalarında kütüphane, yemekhane, pastane ile sportif ve kültürel etkinlik kompleksleri de oluşturulmuştur.

2 yorum

  1. haha diyor ki:

    ya bi allahn kulun şu kampsn açlş tarihini sölesn!

  2. admin diyor ki:

    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 14 Eylül 2009 Tarihi itibari ile Derslere Başlamıştır.